TOTALLEVERANDØR AV MARINAANLEGG

Lang erfaring og høy kompetanse fra prosjektering til montering. Fokus på kvalitet og sikkerhet.

Flytekai og småbåthavn på Frøya i Trøndelag
-06.08.2018

På øya Frøya har Marina Solutions nylig montert og forankret et småbåtanlegg og en flytekai.
Den nye havna skal hovedsaklig benyttes av Guri Kunna VGS til undervisningsformål og lettere tilkomst til skolens sjøhus.
Les mer her.


Hvorfor velge oss

Marina Solutions er totalleverandør av store og små marinaanlegg og vi representerer over 30 års erfaring og kompetanse fra marina bransjen. Vår visjon er å være fremst på løsninger og vi strekker oss etter å skape sikre, funksjonelle og lønnsomme løsninger for våre kunder. Marina Solutions dekker dine behov helt fra planleggingsfasen- enten det gjelder nye marinaanlegg, større flytekaier eller flytemoloer, ankerhåndtering eller service og vedlikehold av eksisterende marinaanlegg.

Entrepriser

Slep, fendring, boring, ROV-tjenester

Konsulent

Prosjektering, bølgeberegning, bunnanalyser, forankringsberegning, søknader

Montering

Installering, forankring, service, vedlikehold