TOTALLEVERANDØR AV MARINA- OG FLYTENDE HAVNEANLEGG

Vi leverer flytende havner til båtforeninger, private, til samferdsel og til fiskeri/havbruksnæringen. Vår visjon er å være fremst på løsninger, og vi har fokus på kvalitet, sikkerhet og funksjonelle løsninger.

Betongflåte til oppdrett
-17.11.2019

Marina Solutions AS har inngått kontrakt med Laksefjord AS om levering av betongflåte og kjørebro til Friarfjorden i Finnmark. Flytekaien er 30 x 12 meter og kjørebroen er 24 x 3 meter.Hvorfor velge oss

Marina Solutions er totalleverandør av store og små marinaanlegg og vi representerer over 30 års erfaring og kompetanse fra marina bransjen. Vår visjon er å være fremst på løsninger og vi strekker oss etter å skape sikre, funksjonelle og lønnsomme løsninger for våre kunder. Marina Solutions dekker dine behov helt fra planleggingsfasen- enten det gjelder nye marinaanlegg, større flytekaier eller flytemoloer, ankerhåndtering eller service og vedlikehold av eksisterende marinaanlegg.

Entrepriser

Slep, fendring, boring, ROV-tjenester

Konsulent

Prosjektering, bølgeberegning, bunnanalyser, forankringsberegning, søknader

Montering

Installering, forankring, service, vedlikehold