Grilstad Marina i Trondheim.

Marina Solutions er stolt leverandør av marinaanlegget til Grilstad Marina i Trondheim.

Det er store dimensjoner i dette prosjektet. En ny bydel på størrelse med Trondheim sentrum med tilhørende marina til ca 800 båter har vært under bygging de siste årene. Med over 1,3 kilometer med moloer og kunstige øyer, er dette helt unikt i Norges sammenheng. 

Marinaen blir topp moderne med stor fokus på sikkerhet for brukerne av Grilstad Marina. Marina Solutions AS har satt sikkerhet og lave vedlikeholdskostnader i sentrum for alle produkter som tilbys til moderne marinaanlegg. Alle landganger, brygger og utriggere leveres med sklisikkert ståldekke. Alle båtplasser vil få tilgang til strøm og vann. Et brukervennlig system sørger for fjernavlesing av hver båteiers strømforbruk.

Med tanke på sikkerhet er det plassert redningstiger med 15 meters mellomrom på hele anlegget. I tillegg er det satt inn brannceller som hindrer at branntilløp får spre seg i marinaen. Marina Solutions AS har også levert skreddersydde båtplasser som er tilpasset bevegelseshemmede, med tilrettelagt utriggermateriell og landganger. Trondheim Båtforening vil stå som drifter av marinaen.

Vi takker for oppdraget og gratulerer med flott anlegg!

http://www.grilstadmarina.no/s...