Haganesvikja Båtlag i Fjell kommune

Haganesvikja Båtlag i Fjell kommune har fått levert en marina med plass til opp mot 80 båtplasser. Anlegget har båtplasser med utriggere i 6,8 og 10 meters lengder. Anlegget ble overlevert i juni 2016 og består av en bølgedemper på 95 meter.  I tillegg er det levert 80 meter betongbrygge og 42 meter med stålbrygger.

Bølgedemperen er i sin helhet forankret med sertifiserte sandanker og fjellbolter. Også betongbryggen på innsiden er forankret med sandanker mot fremtredende vindretning. Alle sandanker er blitt kontrollert med dykker og dokumentasjon blir overlevert kunde. Dette er viktig dokumentasjon med tanke på  forsikring av anlegget i sin helhet. Landganger på betongbryggene er sikret med stormsikringssøyler som hindrer landgang å komme ut av posisjon som kan medføre skader. Alle utriggere og fortøyningsbommer er levert med sklisikre overflater i kombinasjon med solid fendring for å ivareta båteiers og båtens sikkerhet.  Mange utriggere er levert med redningsleidere som er lette å se med sine røde fenderkasser. Vi som leverandør er glad for at  styret i Haganesvikja Båtlag har hatt høy fokus på sikkerhet og vil takke for tilliten de har gitt oss. Gratulerer med en flott marina.