Fortøyning

Utilstrekkelig fortøyning kan skade egen og andres båter. Husk å dimensjonere fortøyning etter båtens vekt og ikke minst uvær.

Motorbåter eller seilbåter opptil 3 tonn (26-28 fots båter ) må bruke en tautykkelse mellom 16-20 mm. Båter over 3 tonn (over 28 fot) bør ha en tykkelse på tauet på 20-24 mm. Tauene må ha strekkavlastere og ikke festes i bryggen med sjakler. 

Vi tilbyr bl.a tau, strekkavlastere/strekkfisker og ekstra fortøyningsøyer

Kontakt Maria; mb@marinas.no for mer informasjon

Mer informasjon under PRODUKTER - FORTØYNING og STREKKAVLASTER


Les mer om fortøyning og våre fortøyningstilbehør her:

Fortøyning