Levering av betongflåte til oppdrett

November 2019

Tidligere i år inngikk Marina Solutions AS kontrakt med Laksefjord AS om levering av betongflåte og kjørebro til Friarfjorden i Finnmark. Størrelsen på flytekaien er 30 x 12 meter. Den er dimensjonert for anløp av brønnbåter med lengde inntil 90 meter.

Betongflåten er ca 4 meter høy, med dypgang på mellom 2,5-3 meter avhengig av nyttelast. Den er utstyrt med vanntette kollisjonsskott, kjellerrom og er dimensjonert for fremtidig montering av fôrsiloer. Kjørebroen er 3 m bred x 24 m lang, med total vekt på 10 tonn. Utfordringer med dybdeforhold og store tidevannsforskjeller er ivaretatt. Betongflåten er bygget i tørrdokk på Kyrksæterøra og slepes til Friarfjorden i løpet av kort tid.

- Marina Solutions har levert og installert nær 40 større flytende betongkonstruksjoner til havnevesen, fiskeri, kommuner og båtforeninger fordelt utover hele landet. Denne leveransen er unik og skreddersydd i forhold til kundens nåværende bruk og fremtidsplaner, sier Torgeir Iversen, daglig leder i Marina Solutions. - Flytekaien veier nærmere 850 tonn og har lastekapasitet inkludert siloer på 250 tonn. Komplett forankringsutstyr følger leveransen.

Artikkelen er under oppdatering.


Marina Solutions AS er totalleverandør av marinaanlegg, fiskerihavner og betongflåter og har levert flere hundretalls anlegg i Norge. Selskapet har bygget opp egen sjøentreprise med kranbåter og fast ansatte montører.

Hovedfordelen med flytende kaier og moloer:
-God utnytting av landnære sjøområder, uten store inngrep i strandsonen
-Flyttbare elementer gjør det lettere å utvide eller bygge om havneanlegget
-Mindre ressurskrevende når det gjelder kostnad og tidsbruk
-Konstant høyde over vann

Flytekai-levert-av-Marina-Solutions-AS-til-Laksefjord-AS.jpg#asset:5669:prodslider

Flytekai-12x30-sjøsatt-utfor-dokk-Kyrksæterøra.png#asset:5668:prodslider